Skip til primært indhold

Smerter og arbejdsliv

Tilpasning til et nyt arbejdsliv – om støtte og muligheder

Skrevet af: Socialrådgiver Jytte Andersen

Det kan være en udfordring at bevare sit arbejdsliv med en kronisk smertetilstand. Der kan være behov for større ændring af det tidligere job, eller måske skal du skifte til et helt nyt job. Det kan være en svær proces at skifte til noget andet, både fagligt og mentalt, hvis du var glad for dit gamle job.


Jobcentrenes støttemuligheder

Der er en del muligheder for, at Jobcentrene kan bevilge støtte til, at du kan forblive i det job, du har. Det kan fx være

 • Refusion til arbejdsgiver efter sygedagpengelovens §56, ved enkelt stående sygedage eller behandling pga. en kronisk lidelse.
 • Hjælpemidler på arbejdspladsen, en vurdering som bliver lavet af en kommunal ergoterapeut, så man fx kan få en særlig stol eller andet, som afhjælper smerteproblematikken.
 • Personlig assistance, som betyder, at arbejdsgiveren får et kontant tilskud til at aflønne en anden, som så udfører de opgaver, man ikke kan klare pga. smerter.

Hvis det ikke lader sig gøre at fortsætte i dit sædvanlige job, kan der være forskellige muligheder for at sikre dig en fortsat plads på arbejdsmarkedet på ordinære vilkår, men måske i et andet arbejde.

Videooptagelse fra 2021.

Hør virksomhedskonsulent Signe fortælle, hvad du kan gøre for, at det bliver nemmere for din arbejdsgiver, at hjælpe dig med at være på en arbejdsplads med kroniske smerter.

 

Det kan du gøre

De første skridt i at finde et godt fremtidigt arbejdsliv kan være, at

 • Undersøge om der er mulighed for at få støtte til at forblive i nuværende job. Se Den sociale trappe.
 • Overveje hvilke andre jobfunktioner der kan passe til dig, når du skal tage hensyn til dine smerter og det, der er fulgt med?
 • Drøfte situationen og dine muligheder med fx
  • fastholdelseskonsulent fra Jobcentret i Kommunen,
  • socialrådgiver fra din fagforening,
  • socialrådgiver i det Smertecenter, hvor du evt. er i behandling,
  • socialrådgiver fra et forsikringsselskab eller en pensionskasse.

Hvis der kun skal mindre ændringer til, kan disse formentlig hurtigt sættes i gang.

Er der tale om mere omfattende ændringer i dit arbejdsliv, hvor det er usikkert, om du fortsat kan arbejde på ordinære vilkår, kan næste skridt være at begynde på en afklaring af din arbejdsevne. Det skal til, før du evt. kan blive visiteret til et fleksjob.

 

  Det ved smerteeksperterne

Ca. 25% af de mennesker med kroniske smerter, der blev behandlet på de danske Smertecentre i 2015-2019, havde en tilknytning til arbejdsmarkedet.

 • 18% var i ordinær beskæftigelse
 • 7% var i fleksjob.
 • 40% var på sygedagpenge, ressourceforløbsydelse, kontanthjælp, arbejdsløshedsdagpenge, ledighedsydelse eller uden indtægt.

?¿ Spørgsmål og svar

De fleste kommuner har en såkaldt fastholdelseskonsulent, som har til opgave at støtte borgere i at kunne opretholde deres arbejde, evt. med støtteordninger eller med justeringer i arbejdsopgaverne. Du har mulighed for at få en samtale med en sådan konsulent, også uden at din arbejdsgiver bliver involveret i første omgang.

Skal der gøres noget på arbejdspladsen fx med støtteordninger, skal arbejdsgiver naturligvis involveres derefter.

Der er forskellige muligheder for at få hjælp til at klare et uddannelsesforløb. Man kan undersøge, om du kunne være berettiget til revalideringsstøtte til uddannelsen. Pga. din alder vil du kunne opnå ansættelse som voksenelev under uddannelsen. Alt i alt vil det være en situation, som kræver en nærmere drøftelse og rådgivning fra en socialrådgiver i dit Jobcenter. En mere uformel drøftelse kan du evt. have med en socialrådgiver i din fagforening, eller i et Smertecenter.

Se regler om revalidering på www.borger.dk og www.star.dk

Måske kan et såkaldt fastholdelsesfleksjob blive en mulighed for dig. Du skal i kontakt med din sygedagpengesagsbehandler i Jobcentret og have lagt en plan for en nærmere vurdering af din situation.

Det betyder at du skal finde en almindelig ansættelse, på lige fod med andre ude på det almindelige arbejdsmarked. Men man skal have en ansættelse på deltid, altså det antal timer du ønsker.

Det har betydning for din arbejdsløshedsforsikring, tal derfor gerne med din fagforening om dette.

Du skal også være opmærksom på, at du stadig er berettiget til hjælp efter de ordninger som hedder fastholdelsesordninger, altså §56, hjælpemidler og personlig assistance. Se ovenfor.

APPFWU02V