Skip til primært indhold

Den sociale trappe

Den sociale trappe er et værktøj, der giver dig overblik over arbejdsmarkedets lovgivning.

Det kan være vanskeligt at få et overblik over den relevante lovgivning, når du har brug for hjælp til at blive i dit job eller har brug for andre ændringer i dit arbejdsliv. Mange love og paragraffer fletter sig ind i hinanden.
Den sociale trappe er et forsøg på at forklare dette og give et bedre overblik.

Trappens første trin – arbejde på ordinære vilkår

Lovgivningen tager udgangspunkt i, at vi så vidt muligt skal klare os selv uden økonomisk støtte. Derfor findes der mange tiltag, der kan støtte dig til at forblive i arbejde på ordinære vilkår.

Tilpasning og særlige hensyn

På mange arbejdspladser har man taget stilling til at ville hjælpe medarbejdere, som måske har behov for særlige hensyn i arbejdet. (Fx nedsat tid, ændrede arbejdsopgaver). Er det muligt at klare arbejdet med de tilpasninger, man kan aftale sig frem til på arbejdspladsen, vil arbejdslivet fortsætte på ordinære vilkår med disse ændringer. I denne sammenhæng vil du ofte kunne få hjælp fra din fagforening til at undersøge muligheder og lave aftaler.

56-aftale

Ved langvarig eller kronisk lidelse kan du søge en aftale, der nedsætter din arbejdsgivers udgifter, når du er fraværende på grund af den kroniske lidelse. Med en §56-aftale får din arbejdsgiver sygedagpengerefusion allerede fra din første fraværsdag, når det er som følge af den kroniske lidelse.

Læs mere HER:

Hjælpemidler og mindre ændringer på arbejdspladsen

Hjælpemidler kan være arbejdsredskaber eller mindre arbejdspladsindretninger, som kommunen evt. kan bevilge for at støtte dig med nedsat funktionsevne til at kunne varetage dit arbejde eller deltage i fx. arbejdspraktik. (Fx skærmbriller, stol)

Læs mere HER:

Personlig assistance i arbejdet

Hvis din funktionsevne er varig og væsentligt nedsat, og du selv ikke magter alle opgaverne i dit arbejde, kan kommunen muligvis bevilge dig en personlig assistent. (Fx til tunge løft).  Du skal dog selv kunne klare den væsentligste del af dit arbejde.

Læs mere HER:

Mentorordning

Hvis du har brug for særlig støtte til at starte på job eller fx praktikforløb, kan kommunen bevilge dig en mentor, der i en periode kan støtte og vejlede fagligt eller personligt i en indkøringsperiode.

Læs mere HER:

Isbryderordning

Hvis du er nyuddannet og har en funktionsnedsættelse, kan du søge job med en særlig form for løntilskud i op til 1 år inden for det fagområde, din uddannelse har kvalificeret dig til.

Læs mere HER:

Trappens andet trin – mod arbejde på ordinære vilkår


Virksomhedspraktik

Hvis du har brug for at afklare og udvikle dine kompetencer og jobmål, er der mulighed for at deltage i en virksomhedspraktik. Målet er at bringe dig tættere på job eller uddannelse.

Læs mere HER:

Kurser og uddannelse

Hvis du gennem et kursus eller en uddannelse kan opnå nye kompetencer, som kan bidrage til, at du kan finde beskæftigelsesmuligheder, som er afpasset efter dine helbredsforhold, er der mulighed for at opnå støtte til dette. Det kan ske via din a-kasse, eller via beskæftigelseslovgivningen, revalideringsreglerne eller via SU-reglernes mulighed for at søge handicaptillæg. Din a-kasse eller dit Jobcenter kan rådgive.

Læs mere om efteruddannelse HER:

Læs mere om revalidering HER:

 

Trappens tredje trin – fleksjob

Hvis du ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på grund af, at din evne til at arbejde varigt er væsentligt nedsat i alle former for job, kan kommunen evt. bevilge et fleksjob.

Læs mere HER:

 

Trappens fjerde trin – førtidspension

Hvis du er fyldt 40 år, og din arbejdsevne er varigt nedsat i så væsentligt grad, at du ikke kan arbejde i et almindeligt job eller i et fleksjob, kan kommunen evt. bevilge dig førtidspension. Hvis du er under 40 år, kan du kun i ganske særlige tilfælde få tilkendt førtidspension.

Læs mere HER:

APPFWU02V