Skip til primært indhold

Værdier – hvordan skal dit liv leves?

Hvad skal livet handle om? Hvad har betydning for dig, og hvordan kommer dette til udtryk i din hverdag? Hjælp dig selv med at få klarhed over dine værdier i tilværelsen, så du kan leve et indholdsrigt og meningsfuldt liv.

Skrevet af: Fysioterapeut Susan Demant Carlsson

Når man møder udfordringer, tab eller smerte i livet, kan det få betydning for den måde, man lever sit liv på. Kroniske smerter påvirker dagligdagen med fysiske begrænsninger, manglende energi og overskud.  Det kan betyde, at man får oplevelsen af ikke at kunne leve det liv, man ønsker. Der er konkrete mål i tilværelsen, der ikke længere kan opnås.

Ved at styre efter værdier, altså foretage bevidste valg i forhold til den måde vi ønsker at leve vores liv på, kan vi få et indholdsrigt og meningsfuldt liv, også med smerternes begrænsninger.


Værdier – dit livskompas

Værdier handler om, hvordan du ønsker at være over for andre og dig selv i livet. Hvad og hvem der er vigtige for dig. Værdier er en retning, som du gennem hele livet kan bevæge dig mod, hvorimod mål er egentlige handlinger.

Forestil dig værdier som et kompas, som viser dig i hvilken retning, du skal gå. Du bliver aldrig færdig med at rejse mod vest, og på din vej kan du opnå flere mål. Et eksempel kunne være værdien om at tage vare på din krop. Her kunne et mål være at dyrke yoga en gang om ugen.


At nærme sig sine værdier

Det kan være svært at sætte ord på ens egne værdier. Måske kan du forestille dig, at din bedste ven holdt en tale for dig på din 90 års fødselsdag. Hvad ville du ønske, at din ven sagde i talen? Hvilke kvaliteter, egenskaber og interesser kunne du håbe på, at din ven beskrev og fremhævede hos dig fra dit levede liv, og hvilke værdier er gemt i disse fortællinger?

Det næste svære spørgsmål du kunne stille dig selv er: Hvis jeg skulle tage et lille skridt nærmere mine værdier, hvad kunne det så være. Hvilken lille aktivitet kan jeg igangsætte i dag? Når du går i gang med nye aktiviteter, kan det være en hjælp at være bevidst om at prioritere dine kræfter og din energi, så du ikke kommer til at overgøre det.

Meget ofte vil der i sådan en øvelse dukke tanker op om alt dét, du ikke kan mere. Det kan være hårdt at blive konfronteret med. Måske er denne øvelse derfor noget, du skal dele med en nær ven, eller noget du skal have hjælp til.

  Det ved smerteeksperterne

Vi mennesker vil gerne undgå ubehag, det vil enhver levende organisme. Det er sådan, vi overlever.
Det betyder, at vores fokus ofte er rettet mod at komme væk fra ubehaget, altså dét vi ønsker mindre af, og ikke rettet mod dét, vi ønsker mere af, nemlig vores værdier.

En meningsfuld tilværelse i overensstemmelse med egne værdier vil give en tilfredshed og en oplevelse af øget livskvalitet, som kan have betydning for den smerte, du oplever. Dét, at rette fokus mod det der er vigtigt, det der er af værdi, er noget af dét, en smertepsykolog arbejder med.

?¿ Spørgsmål og svar

Når krop og psyke er påvirket af smerte, kan det være svært at holde fast i værdier i livet. At styre efter værdier i livet behøver ikke at kræve store ændringer. Det er nærmere en bevidst handling om at få plads til dét, som betyder noget i hverdagen.

Selvom det virker som det umiddelbart fornuftige, kan det have en meget stor pris at vente på, at smerten går over og først dér leve det liv, du ønsker.

Forsøg at gå på opdagelse efter, hvor i tilværelsen du efterlever dine værdier, og hvor du måske kunne tage et skridt nærmere dine værdier. Måske er det vigtigt for dig at udvise interesse for dine venner? Tidligere har du gjort det ved at lave en masse aktiviteter med dem. Men kunne det i en periode være nok at ringe til dem, eller måske blot sende en SMS?

Fysisk aktivitet og bevægelse er godt og vigtigt for sundhed og trivsel generelt. Hvis den træning, du tidligere har udført, giver dig betydelige smerter, som varer ved dagen efter og begrænser dig, kan dette dog ikke anbefales uden, at du tilpasser det. Læs mere i artiklen: Fysisk aktivitet, motion eller træning når du har smerter.

Det kan naturligvis opleves som et tab ikke at kunne træne som før. Kan du måske undersøge, hvilken værdi der ligger gemt i træningen. Hvad er det vigtige ved at træne for dig? Er det ønsket om at passe på din krop, er det ønsket om at blive bedre til noget, eller noget helt tredje? Og hvordan kan du opnå dette på trods af smerter? Kan eksempelvis dét at spise sundt og komme ud i naturen imødekomme den værdi, som træningen tidligere har stået for?

  Andre deler deres erfaringer

 

"Det er vigtigt for mig at være en god ven. Jeg fandt frem til at en af mine værdier bag at være
en god ven er at vise interesse for mine venner. Det kan jeg gøre på mange måder.
Når jeg har overskud til det ringer jeg, når der er mindre overskud sender jeg en lille sms.
Begge dele er at vise interesse, og jeg får tit sjove input tilbage.
"

APPFWU01V