Skip til primært indhold

Kend din hovedpine

Hovedpine kan både være et symptom og en sygdom i sig selv. Det er vigtigt at kende sin hovedpine for at få den rigtige diagnose. For kun på den måde kan du få den rigtige behandling.

Skrevet af: Læge Laila Bendix

Hovedpine er noget, langt de fleste har prøvet at have i løbet af deres liv. Det kan være de sjældne gange efter en våd bytur, eller dagligt som del af en kronisk spændingshovedpine. Selvom det er så almindeligt, eller måske derfor, er det langt fra alle, der kender årsagen til deres hovedpine.

Hovedpine som symptom

Hovedpine kan være et symptom på en anden sygdom. Vi kender det ved almindelig sygdom, som influenza og bihulebetændelse, hvor hovedpinen forsvinder, når sygdommen er overstået.

Ved nyopstået hovedpine kan der opstå en naturlig bekymring for, om hovedpinen kan være tegn på noget farligt, såsom en knude i hjernen. Det er heldigvis meget sjældent.

En særlig tilstand hvor hovedpine er et symptom, er medicinoverforbrugshovedpine. Altså at man kan få hovedpine af hyppig og langvarig brug af almindelige smertestillende piller. Det kan du læse mere om i artiklen: Hovedpine på grund af smertestillende piller.

Hovedpine som sygdom

De store hovedpinesygdomme, spændingshovedpine og migræne, er så hyppige, at vi kalder dem folkesygdomme. De to hovedpineformer er meget forskellige, alligevel bruger mange i daglig tale de to diagnoser i flæng. Det er uheldigt, fordi vi så risikerer ikke at få sat ind med den rigtige behandling.

Migræne kommer i anfald af timer til få dages varighed. Smerten sidder gerne i den ene side af hovedet, og der er ofte kvalme og lys- og lydskyhed. Fysisk aktivitet forværrer smerten, og ofte er det hvile, der giver den bedste lindring. Vi er blevet klogere på migræne de seneste år, og det betyder også, at der er særlig medicin til migræne.

Spændingshovedpine kommer ofte snigende, kan vare fra timer til dage og beskrives gerne som et bånd, der spænder om hovedet, eller som kommer fra nakke og skuldre og lægger sig som et låg oven på hovedet. Frisk luft hjælper gerne, til gengæld er der meget lidt medicin, der er effektiv på den lange bane.

Tag hånd om din hovedpine

Mange er så fortrolige med deres hovedpine, der dukker op i ny og næ, at de klarer den med lidt hvile eller måske et par hovedpinepiller. Det kan være helt tilstrækkeligt.

Derimod anbefaler vi at gå til lægen, hvis hovedpinen bliver tiltagende hyppig, ændrer karakter, eller hvis den indvirker på din hverdag.

Du kan hjælpe din læge med at stille den rigtige diagnose ved at overveje følgende om din hovedpine:

 • Hvor lang tid varer smerterne
 • Hvor hyppigt har du hovedpine – før gerne en kalender
 • Hvor stærke er smerterne
 • Hvor sidder hovedpinen
 • Er smerten pulserende, strammende, stikkende eller jagende
 • Bliver smerten forværret ved fysisk aktivitet som trappegang og løb
 • Hvad gør du, når du har hovedpine
 • Har du kvalme, opkastninger, tåre- næseflåd, eller er du lyd-og lyssky under anfaldene

  Det ved smerteeksperterne

De forskellige hovedpinetyper kan være svære at kende fra hinanden, da der sjældent er gode blodprøver eller andre tests, der kan stille diagnosen. Diagnosen stilles i stedet ud fra de symptomer den med hovedpine fortæller, der er.

Den danske læge Jes Olesen har gjort et kæmpe arbejde for at opdele de forskellige typer af hovedpine på baggrund af disse symptomer. Det arbejde har dannet grundlag for den internationale klassificering af hovedpine sygdomme (ICHD), som indeholder over 200 hovedpinediagnoser.

Her kan du læse om de tre mest almindelige hovedpinesygdomme, og hvad der kendetegner dem:

Migræne er typisk kendetegnet ved:

 • Anfald varer 4-72 timer
 • Smerten er moderat til svær
 • Smerten er pulserende
 • Forværres ved fysisk aktivitet
 • Oftest énsidig (kan skifte side fra anfald til anfald)
 • Der er ofte kvalme/opkastninger og overfølsomhed overfor lys og/eller lyd

Spændingshovedpine er kendetegnet ved:

 • Anfald varer fra 30 minutter til 7 dage
 • Smerten er let til moderat
 • Smerten er pressende eller trykkende
 • Forværres ikke af fysisk aktivitet
 • Oftest dobbeltsidig
 • Der er sjældent kvalme eller overfølsomhed overfor lys og lyd

Hortons hovedpine er kendetegnet ved:

 • Anfald varer fra 15 til 180 minutter
 • Smerten er svær
 • Smerten er skærende, borende
 • Rastløshed og irritabilitet
 • Ensidig, lokaliseret til øjenregion
 • Tilstoppet næse, tårer fra det øje hvor smerten sidder, samt hævelse og rødme af øjet

?¿ Spørgsmål og svar

Det lyder som om, du kender til dét at have hovedpine. Hvis du er utryg, eller hovedpinen bliver tiltagende hyppig, kan det være en god ide at søge læge for at få en diagnose, råd og vejledning til, hvordan du måske undgår at få så hyppig hovedpine. Du kan også selv undersøge, om der er et mønster. Er der noget, der udløser det? Er der noget, der gør det værre.

Det er naturligt at blive bekymret for en voldsom hovedpine. Det kan være alt fra ingenting til alting. Det er svært at sige, hvornår det er farligt, men vi har nogle generelle råd:

Ring til vagtlægen, eller ring 112 ved pludselig opstået svær hovedpine, eller hvis der er et eller flere af følgende ledsagesymptomer: Bevidsthedspåvirkning, høj feber, stivhed i nakken, kramper, synsproblemer, problemer med at tale, føle eller styre arme og ben.

Kontakt egen læge snarest ved vedvarende hovedpine eller hovedpine ledsaget af hukommelsesproblemer, koncentrationsbesvær, usikker gang, træthed samt psykisk ændring.

Det er både en trøst og en forbandelse, at alle kender til hovedpine. Der er stor forskel på at have hovedpine en gang imellem og så have det stort set hver dag, som du beskriver du har. Så vi kan godt forstå, du bliver både vred og ked af det. Hvordan du vil svare afhænger nok lidt af, hvem du er, og hvordan du har det på dagen. Humor kan nogle gange hjælpe: ”Så store piller findes ikke”, eller måske blot glide af ”Jeg ville også ønske, det var sådan for mig”.

APPFWU01V