Skip til primært indhold

Kroniske smerter

Når smerter har varet mere end tre måneder kalder vi dem kroniske.

Skrevet af: Læge Gitte Handberg

Kroniske smerter kan beskrives som en røgalarm, der hyler, selvom der er meget lidt røg, eller slet ingen røg i lokalet. Lige som røgalarmen er utålelig at høre på, er smerterne irriterende og forstyrrende.

Hvis du har haft smerter i mere end tre måneder, taler vi om, at du har kroniske smerter. Nogle gange bruger vi også ordene langvarige eller vedvarende. Når vi siger kroniske betyder det altså ikke, at du skal have smerter resten af dit liv. Men du må forvente, at smerterne varer længe, for nogle i mange år.

Kroniske smerter adskiller sig fra akutte smerter. Hvis du brænder dig på kogepladen, brækker et ben eller har tandpine, oplever du akutte smerter som en reaktion i kroppen og hjernen om, at der er fare på færde i kroppen. Smerten udløser et behov for at handle. Men hvis smerterne bliver ved i måneder og år efter, den akutte skade er helet op, ændrer billedet sig. De kroniske smerter har ikke længere nogen klar advarselsfunktion. De er blevet røgalarmen uden røg. Smerterne burde forsvinde. Hvorfor de ikke gør det, er fortsat uklart, men det forskes der heldigvis i.

Ved kroniske smerter er det ofte svært at finde en klar sammenhæng mellem smerterne og en årsag i kroppen. Uanset om dine smerter er opstået i forbindelse med et uheld, efter en operation eller er kommet ”ud af det blå” vil din egen læge sammen med - måske flere - speciallæger have undersøgt dig og forsøgt at behandle dig. Hvis det fortsat ikke er lykkedes at få smerterne til at forsvinde, og flere undersøgelser ikke giver mening, kan det være hensigtsmæssigt at anskue din tilstand som kroniske smerter, da kroniske smerter oftest skal håndteres anderledes end de akutte smerter.

At leve med kroniske smerter

Mange mennesker med kroniske smerter lever heldigvis et almindeligt og godt hverdagsliv med deres smerter. Mange har brug for råd og vejledning. Det håber vi Smerteinfo.dk kan hjælpe med.

For nogle få fylder smerterne så meget, at det kan blive nødvendigt med specialiseret hjælp, f.eks. på et smertecenter.

 

  Det ved smerteeksperterne

IASP, det internationale smertevidenskabelige selskab, har siden 2020 valgt at definere kroniske smerter som smerter, der har varet i mere end tre måneder. Indtil da var grænsen på seks måneder, og det tal bruger vi stadig ofte. Der er mange mennesker i Danmark, som har kroniske smerter, faktisk knap 20% af alle over 16 år. Det svarer til omkring 850.000 mennesker i Danmark, og vi finder tilsvarende høje tal i andre lande.

Definitionen på seks måneder skal dog ses i lyset af, at vi ved at mange med smerter i mere end seks måneder bliver smertefrie. Bl.a. har undersøgelser vist, at følger man en gruppe af mennesker med kroniske smerter over tid, vil en væsentlig del af dem opleve færre smerter eller være smertefri efter fem år.

Vi beskriver af og til kroniske smertetilstande som komplekse kroniske smerter.

Det dækker dels over, at smerterne kan brede sig ud over det område, de er startet i, og at smerterne også kan påvirke humøret, søvnen, energiniveauet og koncentrationen. Vi har en stigende forståelse for, at komplekse kroniske smerter kan betragtes som en sygdom i sig selv.

?¿ Spørgsmål og svar

Det er en situation, vi ofte hører beskrevet. Meget af det kan bunde i uvidenhed og usikkerhed fra din behandlers side. Smerte er en oplevelse, som er der, når du siger, den er der. Prøv evt. at tage en snak med din behandler om din bekymring.

Det kan være meget svært at forstå, da vi altid har lært, at smerter er et advarselssignal. Det er vigtigt at blive grundigt udredt, så du ved, om der er tale om kroniske smerter, der ikke længere er farlige. Og husk, selv om du godt ved, at det er sådan, det er, så kan smerterne skabe angst og utryghed, og din krop kan ubevidst være i en form for alarmberedskab. Du kan læse mere i artiklen: Smerter er en oplevelse.

Når vi taler om kroniske smerter, taler vi om smerter, der har varet mere end seks måneder, og som har mistet deres advarselsfunktion. Det betyder ikke, at situationen er stationær. Det er vores erfaring, at smerterne svinger i intensitet. I nogle perioder fylder de mere end andre. Vi ved, at med den rette behandling kan de fleste opnå et liv, hvor smerterne ikke fylder for meget.

Der er desværre mange mennesker, der må indrette sig på at leve med kroniske smerter. Hvis smerterne er så voldsomme, at de forhindrer dig i at være sammen med familie og venner, og gør at du ikke kan passe dit arbejde og forstyrrer din nattesøvn, kan det måske være hensigtsmæssigt at tale med din læge om at blive henvist til et smertecenter. Her kan de hjælpe dig med at finde strategier til, at lindre dine smerter og få en bedre hverdag.

Psykologen kan ikke tale dine smerter væk. Men måske kan psykologen give dig nogle redskaber, så du lettere kan få din hverdag med smerter til at fungere. Måske hører du til de mennesker med smerter, der har et meget højt aktivitetsniveau og gør meget mere, end du egentlig kan klare. Du overaktiverer. Eller omvendt, at du ikke tør gøre ret meget af skræk for, at du får det værre. I begge situationer kan en psykolog hjælpe dig til en mere holdbar strategi og på den måde hjælpe dig til en bedre trivsel i hverdagen. Smerterne kan også have haft mange andre indvirkninger på dit liv, hvor psykologbehandling kan have en gavnlig virkning.

Vi er rigtig nok vant til at mange akutte smerter kan trænes væk. Heldigvis for det. Desværre er det ikke altid sådan med kroniske smerter. Omvendt er det godt at holde dig i gang. Du kan læse mere om træning og kroniske smerter i artiklen: Fysisk aktivitet, motion eller træning når du har smerter.

APPFWU01V