Skip til primært indhold

Sænk din stress - søg viden

Livet med kroniske smerter er ofte fyldt med en oplevelse af stress og pres ikke mindst i den periode, hvor arbejdslivet endnu ikke er tilpasset den nye helbredssituation.

Skrevet af: Socialrådgiver Jytte Andersen

Hvis dit arbejdsliv endnu ikke er tilpasset din helbredssituation, kan det være hjælpsomt at søge rådgivning og viden.

Ved kroniske smerter er der ikke tale om en enkel proces frem mod helbredelse, som hvis du fx har brækket benet. Det tager tid at udrede kroniske smerter og at finde den bedst mulige behandling. Ofte er mange lægelige specialer involveret i processen. Det kan være en udfordring både for dig der har fået smerterne og for det kommunale system.

Sygedagpengeperioden i kommunen er som udgangspunkt kun på 22 uger, og for de fleste hjælpeordninger gælder det, at en forudsætning for at kunne få en bevilling er, at tilstanden skal være kronisk og stationær, dvs. at tilstanden ikke forventes at blive bedre fremover. Dette tager tid at konstatere og harmonerer dårligt med den korte sygedagpengeperiode.

Det kommunale system er imidlertid ikke det eneste, mennesker med kroniske smerter skal forholde sig til. Arbejdsmarkeds- og sociallovgivning fletter sig ind i regler om private forsikringer, pensionsordninger, arbejdsskadelovgivning og meget andet. Lovene ændrer sig hele tiden og kan være komplekse og svære at overskue. Det gør det svært for den enkelte at bevare overblikket.


Det du kan gøre!

Det kan være hjælpsomt at opsøge rådgivning, hvor du kan stille spørgsmål og drøfte de bekymringer du har.

  • Måske har du adgang til socialrådgiverbistand i din fagforening, i en sundhedsforsikring, via et forsikringsselskab eller i din pensionskasse.
  • Der er gratis og anonym telefonrådgivning på SmerteLinjen.dk.
  • På rådgivningsportalen Rådgivning Danmark kan du søge, hvor du finder den mest relevante rådgivning i forhold til den problemstilling, du står med.
  • Frivillig center SR-bistand yder telefonisk og personlig rådgivning.
  • Mange patientforeninger har rådgivningsmuligheder telefonisk eller personligt. Se deres hjemmesider.
     

Du kan læse mere om arbejdsmarkedsordningerne HER 

 

 

  Det ved smerteeksperterne

Mange mennesker med kroniske smerter oplever at have mistet kontrol og oplever at have ringe indflydelse på deres arbejdsmæssige situation. Det giver ofte en følelse af magtesløshed og frustration. Det påvirker humøret negativt og kan også påvirke samspillet med andre mennesker. I værste fald kan der opstår mistillid og dårligt samspil med de kommunale myndigheder.

Vi hører ofte kun om de uheldige sagsforløb i medierne, men heldigvis er der et flertal af gode forløb. De fleste, som henvender sig til deres kommune for at få hjælp, møder kompetente og imødekommende kommunale medarbejdere. Medarbejdere der gør, hvad det er muligt for, at den enkelte får hvad vedkommende har krav på og for at opnå en god løsning.

Vi oplever, at der er mange urigtige oplysninger i omløb. Dette er med til at vække unødig bekymring blandt mennesker med kroniske smerter og deres nærmeste. Konkret viden, om hvorledes du er stillet, kan være med til at dæmpe stress. Måske ser virkeligheden ikke så slem ud, som du frygter, - og er der grund til bekymring, giver konkret viden dig bedre mulighed for at tage stilling til, hvordan du kan håndtere situationen.

?¿ Spørgsmål og svar

Nej, det vil sjældent være tilfældet. Hvis der ikke er forlængelsesmuligheder i sygedagpengelovens §27, og hvis du fortsat er syg og ude af stand til at stå til rådighed for arbejdsmarkedet, overgår du til et jobafklaringsforløb, som kan vare op til 2 år. I særlige tilfælde kan det også forlænges yderligere, indtil din arbejdsevne og dit fremtidige forsørgelsesgrundlag er afklaret. Under et jobafklaringsforløb modtager du en ressourceforløbsydelse, som svarer til kontanthjælp. Men som IKKE ER kontanthjælp. Dvs. mennesker med ressourceforløbsydelse er ikke omfattet af kontanthjælpsloftet, der gælder ingen formuegrænse, som ved kontanthjælp, og ægtefællens indtægt modregnes ikke.

Et nej til tilbud kan i visse situationer medføre bortfald af ydelse. Men det betyder ikke, at du intet har at skulle have sagt. Det er vigtigt at forstå formålet med det tilbud, der anbefales. Hvis du er uenig i, at tilbuddet opfylder dette formål, så forklar dit synspunkt, og hvorfor du ikke finder, det opfylder dét formål, der er tænkt. – Og spil gerne tilbage med et alternativt forslag, så du også selv bidrager med noget konstruktivt. Få måske hjælp i dit netværk til at finde alternative forslag.

Det korte svar er, at følgende betingelser skal være opfyldt, for at kommunen kan bevilge dig et fleksjob:
o Du skal være under folkepensionsalderen.
o Kommunen skal vurdere, at din arbejdsevne er væsentligt og varigt nedsat i et sådant omfang, at alle muligheder for at opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår, fx gennem omplacering, skal være forsøgt.
Alle muligheder for at opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår, fx gennem omplacering, skal være undersøgt.

Det mere fyldestgørende svar kræver oftest en personlig samtale. Men på hjemmesiden www.Borger.dk og www.star.dk kan du læse mere om fleksjob

Jobcentret træffer afgørelse om retten til fleksjob efter indstilling fra Rehabiliteringsteamet.

APPFWU01V