Skip til primært indhold

Morfin

Sjældent god behandling til kroniske smerter.

Skrevet af: Læge Gitte Handberg

Morfin hører til i kategorien af stærk smertestillende medicin, som kan bruges fx i forbindelse med operationer eller andre akutte tilfælde med svære smerter.

I Danmark anbefales det kun at bruge morfin til svært invaliderende kroniske smerter, og kun af typen depotmorfin (fx Contalgin, og Oxycontin), og kun når andre typer af smertestillende er prøvet.

Selv når morfin virker godt lige i begyndelsen, mister det typisk sin effekt som ugerne og månederne går. Og det kan desværre være svært at opdage, at morfinen ikke virker længere.

Desværre bruger vi alligevel nok morfin for ofte og for længe.


Bivirkninger til morfin

Morfin har desværre en del bivirkninger. De hyppigste er træthed, svimmelhed, svedtendens, mundtørhed, kvalme, forstoppelse og nedsat sexlyst. De fleste bivirkninger varer ved, så længe du tager medicinen, og forsvinder igen, når du holder op med at tage morfinen.

Når man har fået morfin i lang tid, kan det være svært at vide, om man har bivirkninger. De kan være blevet en del af hverdagen, og det er svært at huske, hvordan man havde det før morfinbehandlingen. Det, vi ofte hører fra mennesker, der trapper ned eller ud af deres morfin, er, at de vågner mere op, kan tænke og huske bedre, og er mindre trætte.

Er du i behandling med morfin?

Er du allerede i behandling med morfin og er i tvivl om, hvorvidt det virker, så tal med din læge om at forsøge nedtrapning. Den bedste måde at finde ud af om din behandling er god, er ved at give dig lidt mindre morfin i en periode og se, om du så får flere smerter. 

Hvis du, 4 til 6 uger efter at du er gået ned i dosis, stadig har mere ondt end sædvanligt, er det tegn på at din morfin har virket på dine smerter. Og så kan du sammen med din læge overveje at genoptage behandlingen. Måske kan du så om 6 til 12 måneder igen prøve at tage lidt væk og på den måde hele tiden holde øje med, om din behandling stadig virker.

Overvejer du behandling med morfin?

Hvis du har stærke invaliderende kroniske smerter, kan du tale med din læge, om du er en af de få, hvor det kan være en mulighed at prøve. Hvis I enes om at forsøge lindring af dine smerter med morfin, er det vigtigt samtidig at aftale en tæt kontakt til hinanden. Efter 1 til 2 uger bør I tage stilling til, om behandlingen skal fortsætte. Du bør have en halvering af dine smerter for at behandlingen er effektiv. Og læg mærke til, om du har så mange bivirkninger, at de overskygger virkningen.

Hvis ikke der er en god virkning og en god balance mellem virkning og bivirkninger, bør du trappe ud af behandlingen igen.

  Det ved smerteeksperterne

Morfin virker smertelindrende, særligt på akutte smerter som efter en operation, eller hvis man er kommet alvorligt til skade. Det er der mange studier, der har vist.

Morfin virker ikke særlig ofte på kroniske smerter, når man sammenligner med placebo. Slet ikke på nervesmerter. Her er det formentlig kun 10 % af de hårdest ramte, der har en god effekt.

Desuden varer de fleste studier med morfin højst 3 måneder. Behandling med morfin i halve til hele år er der altså stort set ingen videnskab om, og derfor ved vi reelt ikke, hvor længe virkningen af morfin egentlig holder. Men vi ved fra langtidsstudier, at bivirkningerne ofte overskygger virkningen ved længerevarende brug.

Det er baggrunden for, at vi i Danmark og internationalt IKKE anbefaler morfin til kroniske smerter.

?¿ Spørgsmål og svar

Det er meget forståeligt, at du engang i mellem føler behov for at tage ekstra morfin. Desværre virker morfinpræparater ikke særligt godt på smerter, der er udløst af mere aktivitet, så det er meget lidt, du får ud af at tage ekstra.
Omvendt giver det flere bivirkninger og ubehag, når du på den måde øger din medicin; fx mere træthed og svedeture. Hvis du tager mere medicin for andres skyld, familien eller din arbejdsgiver, så overvej at sige til dig selv og dem: Hverken de eller jeg får god effekt af at tage mere medicin.

Det er ikke nogen god ide at tage morfin i ny og næ til kroniske smerter. Hvis du tager almindelig morfin, varer effekten typisk 3 til 4 timer, så har man smerterne tilbage igen på det sædvanlige niveau. Eller du får flere smerter. Når mængden af morfin i hjernen falder, udløser det abstinenser. Abstinenser kan give flere smerter, svedeture og generelt ubehag

Det afhænger af, om du får depot eller korttidsvirkende. På korttidsvirkende morfin må du ikke køre bil i et døgn efter, du har taget din medicin. På depotmorfin må du køre bil på almindelige doser, når du har vænnet dig til at tage det, og føler dig i stand til det.

Ja. Det er en af de hyppigste bivirkninger. Det er vigtigt at opdage det og gøre noget ved det. Det er vigtigt at du drikker nok væske, spiser fiberrigt og bevæger dig mest muligt. Men det kan også være nødvendigt at bruge håndkøbsmedicin (Magnesia eller Laxoberal) mod forstoppelsen.

Nej, selv efter lang tids brug af morfinstoffer tager du ikke fysisk skade. Men der er andre bekymringer omkring langtidsbrug af morfin. Når du har taget morfin gennem måneder og år, vil effekten aftage, men bivirkningerne vil fortsat være der. Bivirkningerne kan være kommet, uden at du lægger mærke til det, og du opfatter en hverdag med bivirkninger som noget normalt. Hvis du reducerer i din morfindosis, vil du opleve, at du tænker mere klart, er friskere i krop og sind og at du får mere overskud.

APPFWU02V