Skip til primært indhold

Kroppen tilvænner sig morfin

Effekten af morfin aftager fordi kroppen vænner sig til morfinen.

Skrevet af: Sygeplejerske Nina Bache

Mennesker der starter med at få morfin for kroniske smerter, kan opleve at de er godt smertelindret og kan lidt flere ting i starten. Men med tiden aftager effekten. Det er fordi kroppen vænner sig til morfinen, når den får det hver dag i en længere periode. Det kaldes tilvænning, eller på fagsprog, toleranceudvikling. Begrebet henviser til at kroppen samtidig også ”tolererer” mere morfin.

Det er forskelligt hvor hurtigt en sådan tilvænning sker. Nogle oplever det allerede efter få ugers morfinbehandling, mens der hos andre kan gå måneder eller år.


Hør lægen Lene fortælle om tilvænning:

Videooptagelse fra 2021.

Sådan mærker du tilvænningen

Det første symptom på at din krop er tilvænnet morfinen vil typisk være, at de smerter du startede med at få morfin for, bliver værre og måske begynder at føles lidt mere diffuse.

Et andet almindeligt symptom på tilvænning er at du ikke længere er smertedækket hele døgnet. Det har måske tidligere fungeret godt med at få morfin som depot to gange i døgnet, men nu er du begyndt at få mere ondt nogle timer før du skal tage næste dosis. Det kan også være at du mærker lidt ubehag og uro. Begge dele skyldes tilvænningen, og er kroppens måde at sige på, at den vil have mere morfin. Der er faktisk tale om lette abstinenser.

Det kan være svært selv at skelne mellem om smerteforværringen skyldes morfintilvænningen eller om det skyldes forværring af den smertetilstand, der førte til at du startede med at få morfin i sin tid. Derfor er det vigtigt at drøfte symptomerne med din læge.

Morfindosis kan øges, men det er ikke altid løsningen

Det kan virke nærliggende at øge morfindosis hver gang der er en periode med smerteforværring på grund af kroppens tilvænning. Hvis morfindosis øges, bliver smerterne og ubehaget lindret igen. Men ofte kun i en kortere periode, indtil der opstår tilvænning til den nye dosis.

Til gengæld stiger risikoen for at du at oplever nogle af de bivirkninger der kan opstå ved langtidsbehandling med morfin. De bivirkninger du kan få når du starter morfinbehandling (se artikel om Bivirkninger) ændrer sig ofte over tid og kan ved langtidsbehandling være stort set identiske med mange af de gener der kan være, ved at have kroniske smerter.

Bivirkningerne kan være:

  • Nedsat koncentrationsevne
  • Nedsat hukommelse
  • Nedsat energi
  • Nedsat lyst til socialt samvær
  • Nedsat lyst til sex
  • Dårligt humør
  • Dårlig søvn
     

Dertil kommer at du kan blive mere smertefølsom af at få morfin i lang tid og det betyder at de grundlæggende smerter kan forværres som følge af behandlingen.

Det kan du gøre

Hvis du kan genkende at du har fået øget behov for morfin og du samtidig har nogle af de udfordringer vi har beskrevet, kan det være du skal overveje en anden strategi end at øge morfindosis. Vi anbefaler faktisk at du forsøger at trappe ud af morfinen. Vi forstår godt at det kan virke helt absurd at skulle trappe ud af smertestillende medicin når man har mere ondt. Men vi ved det kan hjælpe at gøre det alligevel.

Det kan være utrygt at trappe ned, og du skal ikke stå alene med det. Du har formentlig behov for viden, hjælp og støtte til at klare det. Her kan din egen læge eller et Smertecenter hjælpe dig.

 

  Det ved smerteeksperterne

Det er helt normalt at der skal mere og mere morfin til for at lindre de kroniske smerter. Det skyldes tilvænning. Tilvænning til morfin sker fordi kroppen gradvist mindsker antallet af de molekyler som morfinen passer til (morfinreceptorer), og som skal sende beskeder videre op til hjernen om at smerterne er lindret. I takt med at kroppen mindsker antallet af disse morfinreceptorer, skal der mere morfin til, for at opnå samme effekt som tidligere.

Pga. manglende viden om de uheldige følger af langtidsbehandling med morfin, har det for år tilbage været praksis at øge morfin når der opstod tegn på tilvænning. Nogle mennesker kom op på meget høje doser morfin hver dag. For de fleste gjaldt det desværre, at de fik det dårligere og dårligere over tid.

Dette paradoks, at smerterne forværres frem for at lindres af den øgede morfin, er nu bekræftet i videnskabelige undersøgelser. De viser desværre, at mange af de mennesker med kroniske smerter hvor morfin doserne blev øget over tid, fik det dårligere og dårligere over årene. Det blev tydeligt at mange havde det væsentlig dårligere end dem der ikke fik morfin, eller som blev på en lav dosis.

?¿ Spørgsmål og svar

Hvis du får smerteforværring på trods af morfinbehandling eller du oplever at der med tiden opstår bivirkninger, kan det være at du skal have hjælp til at trappe langsomt og gradvist ned i morfindoserne.

Ja. Graden af tilvænning er dog yderst forskellig. Nogle bliver næsten ikke tilvænnet og kan blive på samme dosis i lang tid, mens andre hurtigt oplever nedsat effekt.

Det kan være rigtigt svært selv at opdage de snigende bivirkninger, men måske har dine pårørende lagt mærke til at du har forandret dig. Man anbefaler i dag at man mindst en gang om året taler med sin læge om bivirkninger til morfinbehandling. Under sådan en samtale vil du og din læge måske også blive opmærksom på hvis noget har forandret sig.

APPFWU02V