Skip til primært indhold

Graviditet og kroniske smerter

Tag hensyn til dig selv og dit ufødte barn.

Skrevet af: Læge Trine L Albertsen

Hvis du har kroniske smerter og overvejer at blive gravid – eller allerede er det – har du brug for at tage særlige hensyn for at være så godt forberedt og tryg i din graviditet som muligt.

Det er vores erfaring, at omkring halvdelen af kvinder med kroniske smerter kan opleve, at en graviditet lindrer deres smerter. Den anden halvdel kan opleve en forværring. Man kan ikke på forhånd vide, hvordan det vil gå. Men vi ved, at ro og afklarethed undervejs i graviditeten kan lindre smerter.

Hvis du tager smertestillende medicin:

Af hensyn til fosteret skal du tage så lidt smertemedicin som muligt. Men samtidig skal du kunne fungere i din hverdag. Det betyder, at du måske vil opleve et uforskyldt dilemma – dilemmaet mellem hensynet til dit barn og hensynet til dig selv. Det dilemma behøver du ikke stå alene med.

Det kan du gøre

Find ud af hvilke tilbud, der findes til gravide kvinder med kroniske smerter i din region. Du kan begynde med at spørge egen læge, din jordemor eller sundhedsplejerske.

Alle regioner har smertecentre, her har personalet særlig viden om graviditet og kroniske smerter, og de kan følge gravide kvinder med en smertediagnose og besvare spørgsmål undervejs.

Alle regioner har familieambulatorier, her følger personalet gravide kvinder, der er eller har været i behandling med medicin, der kan skabe afhængighed

Det er en god ide at blive henvist til et Smertecenter eller Familieambulatorie, selv om du endnu ikke er gravid, men blot overvejer det. Så kan du være på forkant med de udfordringer, der kan opstå.

Du kan også kontakte Smertelinjen

  Det ved smerteeksperterne

Om smertestillende medicin og graviditet

Forskere er i færd med at finde ud af, hvordan smertestillende medicin kan påvirke et foster på kort og lang sigt. Men desværre ved vi ikke nok endnu. Det er derfor, vi bruger forsigtighedsprincippet: Så lidt smertestillende medicin som muligt. Det bedste vi kan anbefale er derfor, at kvinder med kroniske smerter og graviditetsønske – sammen med fagpersoner – planlægger og forbereder deres graviditet ud fra deres individuelle behov.

?¿ Spørgsmål og svar

Vi kan i høj grad genkende dine overvejelser fra vores deltagere på Smertecenterets gravidhold. En af dem vil gerne svare på dit spørgsmål: Jeg havde det præcis som dig, inden jeg blev gravid. Kan du tale med nogen om det? Jeg talte meget med min mand og min mor og kunne mærke, at de forstod mig, og at jeg kunne trække på dem, når barnet var født. Deres støtte gav mig mod på at blive gravid.

Ja, det kan du. Men du og fosteret har brug for at blive fulgt under graviditeten. Bed din egen læge om en henvisning til Familieambulatoriet og evt. også til Smertecenter.

Stress og uro kan i sig selv forværre smerter. Det kan hjælpe på uroen, hvis du ved, hvad du skal gøre, hvis nye smerter skulle støde til. Har du mulighed for at lave en handleplan med din læge eller jordemor?

Din fødsel skal forberedes, så jordemor og læge er opmærksomme på din situation. Har du mulighed for at tale fødslen igennem med en af dem og aftale, hvad der skal ske, hvis smerterne bliver for voldsomme?

For dig kan en god graviditet betyde, at du får smertestillende medicin. Kan du slutte fred med, at du må gennemføre på dine betingelser og muligheder?

Du skal vide, at i langt, langt de fleste tilfælde kommer der fine børn ud af graviditeter som din. Har du talt med nogen om dine tanker? Hvis ikke du i forvejen følges ved familieambulatoriet, kan du evt. bede din egen læge om en henvisning. Personalet på et familieambulatorie har stor erfaring med opfølgende børneundersøgelser.

Det skal en læge vurdere ud fra, hvad du tager af medicin. Tal med din egen læge.

  Andre deler deres erfaringer

 

"Omkring syvende måned begyndte jeg at bede min mand og min mor mere om hjælp. Det var især praktiske ting, de kunne hjælpe mig med. Hvis jeg skulle give et råd, er det: Bed om hjælp, når du trænger til den.

Det skulle jeg selv have været bedre til. Men det er svært!"

APPFWU02V