Skip til primært indhold

Er smerter arvelige?

En del af evnen til at opleve smerter arver vi fra vores forældre.

Skrevet af: Læge Gitte Handberg

En del af evnen til at opleve smerter arver vi fra vores forældre. Vores gener har betydning for, hvor meget smerte vi oplever ved en bestemt påvirkning; Nogle mennesker mærker ikke ret meget, og andre føler stor smerte ved den samme påvirkning.

Selvom flere mennesker har samme variation af et gen der påvirker smerteoplevelsen, er det ikke ensbetydende med, at de oplever påvirkninger ens. Gener påvirkes af det miljø, mennesker er i, både biologisk, psykologisk og socialt, og af de smerteerfaringer vi har med fra tidligere. Det er altså et kompliceret samspil, der styrer, hvor meget smerte vi oplever.

På verdensplan fødes kun få individer, der slet ikke kan mærke smerter. Måske har du læst om Lisbeth Salanders bror, der ikke kunne mærke smerte og derfor kunne gå gennem ild og vand.

Smerter gør os som regel opmærksomme på, at vi har fået eller er ved at få en skade og hjælper os med, efter bedste evne, at forebygge eller behandle skaden. Infektioner og fx knoglebrud har til alle tider været livstruende, og hvis vi ikke kan mærke smerterne fra skaden, kan vi ikke passe godt nok på os selv. Derfor overlever de børn, der ikke kan mærke smerte, sjældent længe nok til selv at sætte børn i verden. Og derfor er denne egenskab, eller genfejl, næsten udryddet af evolutionen.

Evnen til at mærke smerte er altså arvelig, men smerteoplevelsen er individuel.

  Det ved smerteeksperterne

Der findes både gener, der kan øge vores smertefølsomhed og gener, der kan sænke vores smertefølsomhed. Men et enkelt gen er kun i ekstremt sjældne tilfælde årsag til smertesygdomme.

For de fleste smertesygdomme er der tale om et samspil af flere gener, det miljø, man vokser op i, ens generelle helbredstilstand og den sociale kontekst man befinder sig i.

Fra tvillingestudier, hvor man kan isolere den genetiske effekt, anslår man, at gener kun står for ca 20-40 % af årsagen.

?¿ Spørgsmål og svar

Det er ikke sikkert, du også udvikler fibromyalgi. Der er et betydeligt element af arvelighed i smertesygdommen fibromyalgi, og vi ser ofte, at fibromyalgi er noget, man kan spore gennem generationer i en familie. Selv i familier med mange ramte individer, bliver ikke alle ramt.

APPFWU01V