Skip til primært indhold

Leveregler både hjælper og spænder ben

Leveregler er med til at påvirke vores måde at være i verden på og er også med til at skabe forventninger til os selv. De forventninger er ofte de samme, når de kroniske smerter flytter ind.

Skrevet af: Psykolog Jesper Fredslund Pedersen

De fleste af os kender ordsprog som, ”Man skal yde før man kan nyde” eller ” Hvad du ønsker, andre skal gøre mod dig, skal du gøre mod dem ”. Leveregler er ikke meget anderledes end ordsprog, og det er nemmest at forstå leveregler som de ordsprog, vi lever efter.

Leveregler opstår gennem vores opvækst og er præget af det liv, vi har levet, og den kultur vi er vokset op i. De er med til at forme vores samvittighed og hjælper os til at passe på os selv og hinanden.

Når de kroniske smerter flytter ind, ser vi, at mange forsøger at forblive den samme person ved at gøre de samme ting, som de gjorde før og på den samme måde som før. De efterlever stadig de samme leveregler, men de er blevet svære at leve op til.

Når vi ikke i samme grad kan leve op til vores egne forventninger til os selv, kan de leveregler, der måske har hjulpet os, i stedet spænde ben for os. De kan gøre vores tanker mørke, og der kan også opstå tanker som ”Hvis ikke jeg gør det samme som før, er jeg ikke en god person”.

I bund og grund kan vores tanker og leveregler medføre, at vi gør noget, der er uhensigtsmæssigt for vores krop, fordi vi gerne vil “være den samme som før”. Vi forsøger at passe på os selv ved at skubbe tanker og følelser af utilstrækkelighed væk og gøre, som vi plejer. Dermed kan vi mod vores hensigt komme til at forværre vores nuværende situation eller smerter.

 

Lev med dine leveregler

Det er vigtigt at forstå, at leveregler ikke udelukkende er dårlige eller udelukkende gode. De kan være gode og hjælpsomme, og samtidig medføre udfordringer.

Hvis du er blevet nysgerrig på dine egne leveregler og har lyst til at kende dem bedre, er her nogle spørgsmål, du kan prøve at stille dig selv.

  • Hvilke ”ordsprog” lever man efter i din familie og omgivelser?
  • Hvordan påvirker dine leveregler din adfærd?
  • Hvad er det positive ved mine leveregler?
  • Hvad er det negative ved mine leveregler?
  • Hvordan passer jeg bedre på mig selv, med mine leveregler?

  Det ved smerteeksperterne

Leveregler er en del af vores måde at forstå verden på, og faktisk meget vigtig for vores udvikling og tilhørsforhold.

  • Begrebet leveregler er et centralt element i den psykologiske retning kognitiv adfærds terapi.
  • Ofte er leveregler meget genkendelige fra person til person. Særligt indenfor familier og samfund vil mange af levereglerne gå igen. Dette er fordi, vi lærer af dem, der kommer før os og enten forsøger at adskille os fra dem, eller være en del af gruppen.
  • Mennesker er sociale væsner, og det er vigtigt for os at være en del af en flok. Derfor vil de fleste leveregler også være med til at skærpe vores opmærksomhed på, hvordan vi kan deltage i flokken, og hvordan vi bliver ved med at være en del af den.
  • Leveregler er med til at danne forventninger til os selv og andre og behøver ikke kun at handle om, hvordan man selv agerer overfor andre, men også hvordan man forventer, andre agerer over for en selv.

?¿ Spørgsmål og svar

Det er svært at sige, om du skal lade være eller ej. Hvis de rene vinduer, er det vigtigste for dig, er det måske en god ide at prioritere energien til at gøre det.

Måske du skal spørge dig selv, om vinduerne er det vigtigste for dig lige nu? Er der ting du hellere vil bruge energi på? Er der måske nogen, der kan hjælpe dig med at vaske dine vinduer?

Når smerterne flytter ind, vil vi ofte gerne det samme som før, men mangler energien. Det er derfor vigtigt at prioritere sin energi til dét, der er vigtigt.

Det er altid svært at være i en situation, hvor man skal bede om hjælp. Vi vil generelt set ikke være en byrde for andre, men vil omvendt også gerne hjælpe hvis det er muligt.

Det er helt naturligt at have svært ved at bede om hjælp, da vi så også bliver i tvivl, om det er okay, og om man kan tillade sig det. Det handler delvist om vores opdragelse og vores erfaringer fra livet.

En patient på en af vores hold sagde engang: ”Hvis jeg beder om hjælp til nogen ting, kan jeg også bedre hjælpe andre med noget andet”. Det kan være en måde at komme i gang med at bede om hjælp, ved at se det som en mulighed til at have energi til andre ting, hvor du enten hjælper andre eller dig selv.

  Andre deler deres erfaringer

 

”Jeg har afskaffet burde-isme derhjemme.”

"Den største udfordring for ikke at gå over mine grænser er helt klart mine forventninger til mig selv."

APPFWU01V