Skip til primært indhold

Få det bedre med dine smerter

At arbejde med sig selv og sin smertehåndtering er noget af dét, der virker i forhold til at leve med kroniske smerter.

Skrevet af: Psykolog Kira Søndberg Fuglsang

Kroniske smerter tilhører en gruppe af sygdomme, som ofte ikke lader sig kurere med medicin eller operation. Målet med behandlingen er derfor at søge at lindre smerterne, samt at få så godt et funktionsniveau og så god en livskvalitet som muligt. Et vigtigt skridt er derfor at opdage, at du selv spiller en aktiv rolle i forhold til at få et godt liv, selvom du har smerter.

Dette budskab kan være en stor mundfuld at sluge, og mens du læser dette, kan du måske mærke, at du bliver ked af det, vred, føler dig magtesløs eller helt opgivende.

Fat mod. Der er håb forude.

 

Smertehåndtering

Der er stor forskel på, hvordan man behandler sygdom. Nogle sygdomme kan fjernes ved hjælp af operation eller medicinsk behandling, mens andre sygdomme ikke umiddelbart lader sig kurere. Diabetes er et eksempel på en sygdom, som ikke kan fjernes, men hvor målet er at leve så godt som muligt med sygdommen i et samarbejde mellem behandlere, og den der har diabetes.

Sådan er det også med kroniske smerter. Vi ved, at dét at arbejde med sig selv og sin smertehåndtering er det, der virker i forhold til at øge funktionsniveau og livskvalitet, samt mindske den stress og den følelsesmæssige belastning, der er forbundet med at leve med kroniske smerter.

Måden vi handler og tænker på, i forhold til smerten, har betydning for vores oplevelse af den. Smertehåndtering kan derfor foregå på flere planer. Det kan være helt lavpraktisk, hvor du fx øver dig på at løse praktiske opgaver på en måde, som er mindre krævende for dig. Men smertehåndtering kan også handle om noget mere grundlæggende, nemlig at du bliver bevidst om, hvad du tænker om dig selv og dine smerter. Man kunne også sige, at du bliver bevidst om, hvilke ”briller” eller hvilket ”mind-set”, du ser på dig selv og din situation med.

 

Du er en vigtig spiller i dit eget liv

Ved at blive bevidst om betydningen af din egen rolle, og de handlemuligheder du har i forhold til smerten, kan der åbnes op for nye veje i forhold til at få det bedre med dine smerter. Det betyder, at du, midt i alt det svære, der kan være forbundet med et liv med smerter, opdager at der er ting, du selv har mulighed for at ændre på, ved at handle anderledes. Med dette siger vi ikke, at det kun handler om, hvordan du håndterer dine smerter – vi siger, at det også handler om, hvordan du håndterer dine smerter.

For at blive mere klar over, hvad du tænker om din rolle og dine handlemuligheder, kan det være hjælpsomt at overveje følgende;

 

  • ”Er det klart for mig, at jeg selv har en vigtig rolle at spille i forhold til mine smerter”?
  • ”Venter jeg på, at smerterne forsvinder, før jeg kan begynde at leve igen”?
  • ”Mangler jeg tro på, at jeg selv kan gøre noget for at få det bedre”?
  • ”Er jeg blevet mere tilbageholdende og opgivende i forhold til, at jeg selv kan gøre noget”?

 

Når vi står i pressede situationer og kriser, er det helt naturligt, at vi kan miste troen på, at vi selv kan gøre noget. Det kan være svært at opdage og erkende, at de strategier, som plejer at virke i vores liv, ikke er så hensigtsmæssige i forhold til livet med smerter. Det kan være svært at finde nye strategier, og du kan måske pludselig føle dig helt alene, rådvild og på bar bund. Og der kan være mange følelser i spil, i form af bekymring, angst, vrede og magtesløshed.

Formålet med Smerteinfo er at give dig viden, og støtte dig i din proces mod at få et bedre liv med dine smerter. I artiklerne får du blandt andet konkrete redskaber til, hvordan du kan arbejde med dine strategier. Nogle kan gøre dette på egen hånd, og andre kan have glæde af at få professionel hjælp til at arbejde med mind-set og strategier. I sidstnævnte tilfælde kan det være relevant at tale med egen læge, eller blive henvist til et Smertecenter.

  Det ved smerteeksperterne

Vi ved fra international forskning:

  • at hjælp til smertehåndtering er det, der virker, i forhold til at få det bedre med smerterne
  • at god smertehåndering har en positiv effekt på den samlede smerteoplevelse, og at dette er forbundet med mindre stress, øget funktionsniveau og bedre livskvalitet
  • at troen på egne evner og dét, at man selv har en rolle at spille i forhold til smerterne, mindsker den stress, der er forbundet med at have en sygdom
  • at dét at få redskaber, der kan øge ens handlemuligheder i forhold til sygdom, har betydning for den stress, der er forbundet med at have en kronisk sygdom

?¿ Spørgsmål og svar

Nej, det er ikke kun psykisk, men det er også psykisk. Vi forstår smerter ud fra et bio-psyko-socialt perspektiv, og det betyder, at der er både biologiske, psykologiske og sociale forhold i spil, når vi taler kroniske smerter. Det psykologiske dækker over, at vi ved at arbejde med vores mind-set, dvs. måden vi tænker og handler i forhold til smerten på, kan ændre vores oplevelse af smerten. For mange betyder det, at smerten kommer til at fylde mindre i hverdagen, og at der bliver plads til at få fokus på de ting, som er værdifulde i livet.

APPFWU01V