Skip til primært indhold

LDN til smertebehandling

Lav Dosis Naltrexone (LDN) er de senere år blevet udbredt til smertebehandling. Men hvad ved vi egentlig om effekten?

Skrevet af: Læge Karin Due Bruun

Eksperimentel brug af LDN startede allerede i 1980’erne i USA. Så vidt vi ved, er brugen af LDN først kommet til Danmark i starten af 2010’erne. På Smertecenter Syd i Odense har vi en del erfaring med at bruge LDN til mennesker med fibromyalgi.

Blandt dem, der oplever en effekt, kan det variere fra person til person, hvilke symptomer der lindres. De symptomer, vi ofte hører bliver bedret, er:

  • Smerter
  • Smertefølsomhed
  • Søvnkvalitet
  • Energiniveau
  • Humør
  • Udmattelsessymptomer
  • Stivhed i kroppen


Det er vores erfaring, at ikke alle har effekt af LDN.

Naltrexone er et godkendt præparat til behandling af misbrug. Når vi taler om Lav Dosis Naltrexone, betyder det, at vi bruger meget lavere doser af Naltrexone (typisk 1-6 mg) end ved behandling af misbrug (typisk 50 mg).

Desværre er der meget lidt videnskabelig dokumentation for, at LDN virker på smerter. Heldigvis er både vi og andre forskere i gang med at undersøge effekten af LDN.

Men indtil videre er behandling med LDN dét, vi kalder” off-label”. Det vil sige, at vi bruger et præparat til smertebehandling, som er godkendt til behandling af noget helt andet. Inden for smertebehandling er det dog noget, vi har været vant til. Behandling med antidepressiv medicin og epilepsimedicin var også off-label i starten, og er nu anerkendt behandling af kroniske smerter. Nu har man gennem mange lodtrækningsforsøg bevist, at disse typer medicin virker bedre end placebo på smerter.

Tiden må vise, om det samme kommer til at gælde LDN.

  Det ved smerteeksperterne

Naltrexone er bedst kendt for sin blokkerende virkning på morfinreceptorerne, og det kan derfor umiddelbart undre, at det kan have en smertestillende effekt.

De præcise mekanismer bag en mulig virkning af LDN på smerter er ikke fuldt afklaret, men der er flere teoretiske muligheder:

  • Når lave doser af Naltrexone gives en gang i døgnet, blokkerer det kun nogen af morfinreceptorerne noget af døgnet. Når receptorene skiftevis er blokkeret og ikke blokkeret, danner kroppen flere morfinreceptorer. Dette kan gøre, at kroppens naturlige morfiner (endorfinerne) virker bedre. Der skabes altså en bedre ligevægt i kroppens naturlige smerteregulerende system.
  • Naltrexone har muligvis en antiinflammatorisk effekt. Om det har betydning for virkningen på smerter, ved vi ikke endnu.
  • Naltrexone virker på belønningssystemet, som har betydning for smerteoplevelsen.

?¿ Spørgsmål og svar

Da behandling af smerte med LDN ikke er en godkendt og markedsført behandling, vil de fleste almindelige læger ikke have kendskab til behandlingen. Det er fuldt forståeligt, at en læge ikke ønsker at udskrive et præparat, som de hverken kender eller har erfaring med at bruge. En del læger vil dog være villige til at udskrive LDN, hvis behandlingen er opstartet på en smerteklinik, og hvis de får en god vejledning fra smerteklinikken. Du kan overveje at tale med din læge om, at blive henvist til en smerteklinik. Men du skal på forhånd vide, at det ikke er sikkert, de mener LDN er velegnet til dig.

Der er ingen, der har undersøgt effekten af LDN på kronisk hovedpine. Da en af de hyppigste bivirkninger til LDN er hovedpine, fraråder vi generelt at bruge LDN til patienter med kraftig daglig hovedpine.

LDN må IKKE tages sammen med morfinpræparater. Hvis du har stærke smerter på trods af morfinbehandling, tyder det dog på, at morfinbehandlingen ikke virker længere. Vi har gode erfaringer med, at mennesker med fibromyalgi, der trapper ud af morfin og får LDN i stedet, får det bedre.

En morfinudtrapning kan dog være rigtig hård at komme igennem, da der kan opstå meget ubehagelige abstinenssmerter. Den gode nyhed er dog, at der ofte venter en belønning i den anden ende, når udtrapningen er gennemført.  Læs mere i artiklen: Vil du ud af din morfinbehandling?

APPFWU01V