Skip til primært indhold

Fordomme om morfin

Når man er i behandling med morfin for kroniske smerter, er det desværre ikke ualmindeligt at blive mødt med fordomme.

Skrevet af: Sygeplejerske Nina Bache

Nogle mennesker med smerter der er i behandling med morfin, kan føle sig så stigmatiseret af andres fordomme, at de ønsker at ophøre med morfinbehandlingen alene af den grund.

Det er ikke hensigtsmæssigt.

Fordommene skyldes nok at der i de senere år, har været et stigende fokus i medierne på hvor meget morfin der udskrives i Danmark og på de mulige negative konsekvenser langtidsbehandling med morfin kan have.

De seneste år har Sundhedsstyrelsens desuden strammet reglerne for lægernes udskrivning af morfinrecepter. Det er der flere gode årsager til. Bl.a. at man er bekymret for at morfinen handles illegalt og havner i forkerte hænder, hvilket kan være livsfarligt. Sundhedsstyrelsen har også øget fokus på at morfinbehandling sjældent er løsningen på længere sigt, da det kan forværre smerter over tid samt øge risikoen for afhængighed. Derfor overvåger Sundhedsstyrelsen nøje, hvor meget morfin den enkelte læge i Danmark udskriver.

Hvad kan du møde?

Hvis du er i behandling med morfin for langvarige smerter, har du måske oplevet at blive spurgt om du virkelig har så ondt at det er nødvendigt med morfin.

Måske har du været indlagt og oplevet at nogle sygeplejersker og læger siger direkte, eller hentyder til, at du beder om morfin lidt for hyppigt i forhold til hvad der er ordineret og til hvad de normalt forventer.

Det kan også være at din egen læge beder dig om at møde op hver gang du skal have fornyet recepter, hvor du tidligere blot kunne ringe op.

Måske har du en pårørende, der synes det er forkert at du får morfin. Måske er de bekymrede for dig, og ved ikke hvordan de kan tale med dig om det på en ordentlig måde.

Sådan tackler du fordommene

Det kan føles urimeligt både at blive mødt med fordomme over den behandling man får, og samtidig selv at skulle håndtere situationerne konstruktivt. Men det er desværre virkeligheden for mange. Derfor er her nogle mulige situationer og råd til hvad du kan gøre, hvis du får morfin og føler dig uretfærdigt behandlet.

  • Hvis du oplever at sundhedspersonale møder dig med fordomme, kan du sige roligt og konkret, at når der bliver talt på dén måde, føler du dig stigmatiseret, og at det ikke er hjælpsomt. Uddyb gerne med hvordan du kunne ønske dig at der blev talt til dig i stedet for, og fortæl hvad du ønsker hjælp til.
  • Hvis du bliver bedt om at møde op til receptfornyelse og finder det urimeligt, kan du spørge til årsagen, og om det måske kan blive anderledes om noget tid. Husk samtidig på at Sundhedsstyrelsen har fastsat nogle regler for udskrivelse af recepter, som lægen skal følge.
  • Hvis din familie eller venner spørger om det er nødvendigt med morfin for dine smerter, kan du være nysgerrig på hvorfor de spørger. Er det mon af interesse eller er de måske bekymrede? (Husk, du er ikke forpligtet til at forklare hvorfor du får morfin). Hvis du ikke har lyst til at tale om det, er det okay at sige at du har besluttet at det kun er din læge du drøfter din behandling med.
     

  Det ved smerteeksperterne

  • Hvis vi sundhedspersoner møder mennesker i morfinbehandling for deres kroniske smerter med fordomme, er det væsentlig sværere at opnå gensidig tillid og hjælpe.
  • Jo mere sundhedspersonale ved om mennesker med kroniske smerter og om morfinbehandling, jo mindre er risikoen for stigmatisering.
  • At behandling med morfin kræver omhu og forsigtighed.
  • At langtidsbehandling med morfin kan medføre afhængighed, men at det ikke er det samme som at have et misbrug.
  • At overvågning af hvor mange recepter der udskrives til det enkelte menneske i morfinbehandling, er et middel der kan hjælpe til at opspore dem der måske er på vej ud i et uhensigtsmæssigt stort forbrug.

?¿ Spørgsmål og svar

Der er flere årsager. Dramatiserende medieomtale af morfin og morfinlignende medicin, har medvirket til udvikling af mange af de fordomme vi kender.
Måske har du læst i overskrifter, at Danmark har et bekymrende højt forbrug af morfin og at mange er blevet afhængige af behandlingen. Desværre ved mange mennesker ikke at afhængighed og misbrug er hver sin ting, og kan derfor være af den opfattelse, at mennesker der er afhængige af at blive behandlet med morfin, også har et misbrug.

Det korte svar er nej. Hvis du har hørt om morfinkrisen i USA, har du sikkert også hørt at mange mennesker er døde på grund af overdoseringer. I Danmark er lovgivningen helt anderledes end i USA, hvilket er med til at forebygge at vi kan havne i samme situation.

Det er mere ærgerligt end det er mærkeligt. Sundhedspersonale lærer at morfinbehandling skal iværksættes med stor omhu, og lærer ikke altid så meget om nuanceret smertebehandling.

APPFWU01V