Skip til primært indhold

Cannabis som smertemedicin

Cannabis har været kendt og brugt som medicin i mange hundrede år, blandt andet til behandling af smerter. Den forskning der findes tyder dog på, at cannabis ikke er særligt effektivt.

Skrevet af: Læge Gitte Handberg

Cannabisplanten, og ikke mindst blomsten, indeholder mange aktive stoffer. De to stoffer, der særligt er i fokus ved smertebehandling, er cannabidiol (CBD) og tetrahydrocannabinol (THC).

THC er det stof fra cannabisplanten, der kan have en vis virkning på smerter, særligt nervesmerter. THC er den del af planten, der har euforiserende virkning.

CBD er ikke særligt effektivt til smertelindring. Nogle mennesker oplever, at CBD giver lindring af spændinger og stivhed i kroppen. Der er international forskning, der viser, at CBD muligvis kan give en bedre nattesøvn. CBD har ikke euforiserende virkning, man bliver ikke høj af det.

 

Skepsis fra lægerne

Du har nok opdaget, at de fleste danske læger er meget tilbageholdende med at udskrive cannabis som medicin. Det skyldes, at lægerne, både i Danmark og i resten af verden, ikke har viden nok om virkninger og bivirkninger.

Det var et stort flertal i Folketinget, der ønskede at gøre det muligt for danskere at få behandling for smerter uden, at den enkelte skulle gøre noget ulovligt. Derfor vedtog Folketinget en forsøgsordning, der løber fra 1. januar 2018 og 4 år frem, og som frigiver cannabis til behandling af kroniske smerter og kramper.

Når læger skal udskrive medicin på recept, skal der være en god faglig begrundelse for udskrivelsen, og medicinen skal passe til det menneske, der skal bruge medicinen. For lægen er det et ønske om at passe bedst muligt på patienten.

Der er desværre ikke tilstrækkelig viden om cannabis til at kunne komme med en god faglig begrundelse. Det ændrer forsøgsordningen ikke på. At hjælpe en patient med at komme væk fra et ulovligt forbrug er ikke en god faglig begrundelse for at skrive en recept.

Man hører jo så meget

Måske har du læst eller hørt om mennesker, der er sluppet af med deres smerter efter at være startet på cannabis. Ugeblade, aviser og sociale medier har jævnligt positive historier om en person, der er blevet smertefri efter mange år med smerter. For den enkelte er det en stor lettelse at slippe af med smerter, men det er meget svært at overføre ét menneskes erfaringer til mange.

Læger ved, at dét der virker på den ene, ikke nødvendigvis virker på den anden. Derfor udskriver læger ikke medicin, så længe det kun er anekdoter, der siger, at det virker. Det skal der store lodtrækningsforsøg til. Læs om hvordan medicin bliver godkendt i artiklen: Lægemidler skal være sikre.

Der er internationalt kun gennemført få studier, der lever op til de forskningsstandarder, der gælder for anden medicin. Det skylder måske at cannabis har været ulovligt at bruge i Vesten siden 1960´erne. Heldigvis er der store danske og internationale forsøg i gang om cannabis som smertestillende. Desværre tager det lang tid fra et forsøg igangsættes, til vi har sikker viden.

  Det ved smerteeksperterne

Cannabisplanten indeholder flere hundrede forskellige stoffer, de vigtigste er CBD, THC og terpener.

CBD er en forkortelse af cannabidiol

  • CBD kan virke antiinflammatorisk, kvalmestillende, beroligende og dæmpe kramper.
  • CBD har kun beskeden smertestillende effekt, men kan øge virkningen af THC og på den måde indirekte lindre smerter.
  • Bivirkninger ved brug af CBD er ondt i maven, kvalme, træthed og svimmelhed.

THC er en forkortelse af tetrahydrocannabinol

  • THC kan virke smertestillende, lindre kvalme og opkastning efter kemoterapi, samt øge appetitten.
  • De få gode studier der er gennemført viser, at THC har en vis effekt hos nogle få mennesker. Studierne er gennemført på mennesker, der lider af helvedesild eller nervesmerter i fødder og ben på grund af sukkersyge. Der er ikke studier, der viser, at effekten af THC skulle være bedre end effekten af den smertemedicin, læger i forvejen bruger.
  • De fleste bivirkninger ved behandling med cannabis er knyttet til THC. Det drejer sig om at føle sig ”høj”, psykisk urolig, ængstelig og desorienteret.

Terpener

  • Der findes mange typer af terpener.
  • Man mener, at terpener både har selvstændig virkning, bl.a. giver de cannabis den særlige lugt, og at de påvirker effekten af CBD og THC.

Der mangler forskning i, hvilke præcise effekter terpener har.

?¿ Spørgsmål og svar

Det er en frygtelig smerte, helvedesild. Og for nogen kan det desværre vare i flere år, før smerten klinger af. De bedste og mest anvendte præparater til behandling af helvedesild er antidepressive og antiepileptiske midler som Amitriptylin og Gabapentin. Hvis du har prøvet dem og ikke har haft effekt eller for mange bivirkninger, kan cannabis være en mulighed. Det vil være THC, du skal prøve, og det er en god ide at starte med meget lave doser og øge langsomt. Der kan være bivirkninger til behandlingen, som du skal holde øje med. Som ved al anden behandling skal der være en god balance mellem effekt og bivirkninger.

Morfin er ganske rigtigt vanedannende. Det er cannabis også. At medicin er vanedannende betyder oftest blot en fysisk afhængighed, der giver abstinenser, når man holder op med medicinen igen. Læs mere i artiklen: Om vanedannende medicin.

Det kan lade sig gøre at komme ud af morfin uden at erstatte det med anden medicin, læs mere i artiklen: Vil du ud af din morfinbehandling? Vi vil anbefale, at du begynder med det, inden du overvejer cannabis.

Naturen har frembragt nogen af de stærkeste gifte, vi kender som for eksempel nikotin og digitalis. At noget gror i skove og på enge er ikke ensbetydende med, at det er ufarligt. Rigtigt doseret kan cannabis måske være et supplement eller et alternativ til anden smertebehandling.

Det er ikke, noget vi oplever i særlig høj grad med de produkter og de doser, vi har brugt i forsøgsordningen. Der er bivirkninger ved brugen af både CBD og THC. Typisk er det forbigående kvalme og generelt ubehag, og enkelte kan få ondt i maven. I små doser er hallucinationer på THC sjældne, men vi har set det. Der er en teori om, at bivirkningerne fra behandling med THC kan mildnes ved samtidigt indtag af CBD.

Behandling med THC udløser kørselsforbud. Der er i færdselsloven grænser, som vi kender det fra reglerne for at køre efter at have drukket alkohol. Reglerne for at køre med THC i blodet kan ændre sig, og det er vigtigt, at du holder dig opdateret med de aktuelle regler. Du må gerne køre bil, selv om du er i behandling med CBD, men først når behandlingen er stabil, og din læge har godkendt, at du må køre.

Der kan være meget forskellige regler for at måtte køre bil med cannabis i blodet i andre lande. Undersøg reglerne for hvert land du skal besøge, så du ikke kommer galt afsted.

APPFWU01V